Vijf redenen om te kiezen voor Declareasy

Vijf redenen om te kiezen voor Declareasy

Veel van onze klanten gebruikten voorheen de berichtenapp. Hier hebben zij na de overgang van de WMO en Jeugdwet naar de Gemeenten noodgedwongen mee moeten werken. De berichtenapp kent echter een groot aantal nadelen, zoals de kansen op typefouten, het moeten bijhouden van een aparte cliëntadministratie en de benodigde kennis van de gebruiker zelf om alle stappen in het berichtenverkeer juist te doorlopen. Zonder uitzondering horen we van onze klanten dat ze met Declarea

Samenwerking Samen1Plan

Samenwerking Samen1Plan

Gemeenten stellen steeds hogere administratieve eisen aan het leveren van zorg. Het kan daarom nodig zijn om hulpverleningsplannen in een cliëntdossier vast te leggen. Declareasy biedt deze functionaliteiten zelf niet aan aangezien wij er in geloven dat systemen zo eenvoudig mogelijk moeten blijven. Daarom werken wij samen met Samen1Plan. Samen1Plan is een gratis online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn, en is op de werk vloer ontwikkeld door cliënten en hulpverleners. Tussen Declareasy en Samen1plan hebben wij een koppeling gemaakt, zodat je…

Resultaten Jeugdhulp Zorgaanbieders via Gemeente Portaal

Resultaten Jeugdhulp Zorgaanbieders via Gemeente Portaal

Per november 2019 moeten de zorgaanbieders jeugdhulp die gecontracteerd zijn door het Sociaal Domein Fryslan gegevens aan gaan leveren over de uitkomsten Jeugdhulp via het Gemeenteportaal van InfinitCare. Dit zijn de door het NJI geformuleerde uitkomsten jeugdhulp Cliënttevredenheid, Doelrealisatie en Uitval. Wij zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een module in Declareasy om deze uitkomsten eenvoudig te kunnen registreren en aan te leveren via het Gemeenteportaal. Eind oktober 2019 zullen wij deze module beschikbaar hebben.   Wil je meer weten of deze module neem dan contact m…

Declareasy behaalt Groene Vink

Declareasy behaalt Groene Vink

Met trots hebben wij dit jaar voor de eerste keer de Groene Vink in ontvangst genomen voor het berichtenverkeer WMO en Jeugdwet. Met de Groene Vink geeft Istandaarden erkenning aan het feit dat onze software voldoet aan de eisen voldoet. Meer informatie over de Groene Vink vind je op de website van Istandaarden. https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-voor-istandaarden

VNG berichtenapp wordt betaalde dienst

VNG berichtenapp wordt betaalde dienst

Onlangs maakte de VNG bekend dat de VNG berichtenapp per 1 mei niet meer als gratis dienst zal worden aangeboden. De VNG berichtenapp is voor kleine zorgaanbieders die zelf geen software hebben om iWMO en/of iJw berichten aan te maken en te verwerken. Het bericht van de VNG kun je hier teruglezen. Declareasy is een volwaardig alternatief voor de VNG berichtenapp, maar verwerkt cliëntgegevens bovendien ook automatisch. Kost het administratief verwerken van een JW of WMO toewijzing tot en met de eerste declaratie nu zeker 30 minuten, met Declareasy is dit in 2 minuten geregeld. Dit bespaart kle…